Hjem

OM KOMMUNIKASJON MED DYR

KOMMUNIKASJON MED DYR foregår telepatisk og er derfor ikke avhengig av fysiske møter eller steder. Dyrene formidler sine tanker og meninger ved hjelp av stillbilder, små filmsnutter og ord. De formidler også følelser.

TELEPATI er kommunikasjon med tankens hjelp. Marianne innstiller seg på dyrenes tankefrekvens, og så snakker de sammen. Kommunikasjonen er toveis mellom dyrene og Marianne; vi hører hverandre.

Marianne lærte telepatisk kommunikasjon av dyrene selv.

TEMA

Helsetilstanden til dyret, om det er tilfreds med tilværelsen sin, eventuelle ønsker dyret kan ha, årsaker/forklaring til atferd, andre spørsmål fra eier til dyret. Vær oppmerksom på at dyret bestemmer selv hva det vil fortelle, det kan ikke tvinges til å svare på bestemte spørsmål hvis det ikke vil eller kan.

Angående savnede dyr: Marianne kan ta én kontakt for å sjekke om dyret er i live. Utover det må det avtales evt. kontakter og priser.

Etikk: Marianne formidler det dyret forteller kun til oppdragsgiver.

 

HVORDAN

Marianne tømmer hodet for egne tanker og følelser, og åpner for kontakt med dyret. Hun spør alltid dyret om det er greit at de snakker sammen. Kommunikasjonen krever konsentrasjon og fokus på dyret og det dyret vil fortelle. Marianne oppfatter også hva dyret føler og sanser.

Dyr har god hukommelse, men skiller sjelden mellom ting som har skjedd for kort og lang tid siden. Det forklares enklest med at de lever totalt «her og nå» og bruker ikke energi på å tenke på ting som har skjedd før. Dyr bryr seg heller ikke om fenomenet tid slik mennesker gjør.

Arbeidende dyr må ha fri når de skal kontaktes.